maula ya salli wasallim
Artist: Maulana Makki  
Channel: GS  
14.5K views   1 week ago