ek shakhs jis ka istiqbal jannat ke 8 darwaze karen ge